Denmark

2009 Multimedia-kildeenhed (NX509E)

  • Simpel kontrolindstilling er ikke tilgængelig for disse enheder.

*1 Fejl 3 (indlæsningsfejl) opstår, hvis der trykkes på knapperne FF (hurtig fremadspoling) eller FB (hurtig tilbagespoling) i starten eller slutningen af et lydspor.
Skulle det ske, skal du trykke på knappen.

*2 CCA723 eller CCA748 er påkrævet til afspilning af videoindhold.

*3 Videoindhold kan ikke betjenes med hovedenhedens berøringspanel.

*4 Billeder eller videoer kan ikke vises.

*5 Fejl 5 (USB-identifikationsfejl) kan opstå, hvis motoren startes eller ACC-strømmen tændes eller slukke under tilslutning. Nulstil iPod´en for at løse problemet.

*6 For lydspor med titler på kinesisk, slukker displayet muligvis, og pauseindstillingen bliver gældende, når den pågældende titel vælges fra MENU→ AFSPILNINGSLISTE.

*7 ”På farten”-afspilningslister kan ikke afspilles. De kan afspilles efter synkronisering med iTunes.

*8 Under tilslutning til Clarion-produkter vises ”Tilbehør tilsluttet” på iPod´ens display.

*9 Afspilningslister kan muligvis ikke afspilles. Tilslut iPod´en igen for at gendanne.

*10 Stop iPod´en før tilslutning til Clarion-produkter.

*11 Smart afspilningslister understøttes ikke.

*12 ”Trick Play”-funktionen virker muligvis ikke.

*13 Video er ikke tilgængelig, idet ”video”-knappen ikke vises på Clarion-produkter.

*14 Videoafspilning er ikke tilgængelig.

*15 Funktionerne repeat (gentag) og random (tilfældig) virker muligvis ikke.

*16 Der er restriktioner på visning af andre tegn end engelske bogstaver og tal. I tilfælde heraf vises ”*”.

*17 Simpel kontrolindstilling ikke tilgængelig.

*18 Den er muligvis ustabil, hvis den tilsluttes, mens der spilles spil eller shuffles med maximum-sange.
Hvis den er ustabil, skal du slukke for motoren en gang og tænde den igen. Hvis iPod´ens display fryser, skal du nulstille iPod´en igen.

*19 Under brug opstår tilfælde, hvor displayet ikke er korrekt.

*20 Det understøtter ikke afspilning af video/tv-program/film/andre videofunktioner. Anvend kun musikindstillingen.

*21 Det understøtter ikke opladning af batteri.

*22 CCUIPOD2 er påkrævet.

*23 CCUIPOD3 er påkrævet.

*24 EA1251B er påkrævet.

* BILLEDE-funktionen er ikke tilgængelig for alle modeller.

Vend tilbage til toppen af siden