Denmark

2008 Kildeenhed (DXZ788RUSB, DXZ588RUSB, DXZ388RUSB, DXZ389RUSB, DXZ389RGUSB, DUZ388RMP)

*1 Fejl nr. 3 (læsningsfejl) forekommer hvis knappen FF- (hurtig spoling fremad) eller FB- (hurtig spoling tilbage) trykkes i begyndelsen eller slutningen af et musiknummer. Hvis dette sker skal knappen slippes.

*2 CCA723 er påkrævet for afspilning af videoindhold.

*3 Videoindhold kan ikke afspilles ved hjælp af kildeenhedens touch-panel.

*4 Billeder eller videoer kan ikke vises.

*5 Fejl nr. 5 (USB-identifikationsfejl) kan forekomme hvis motoren er startet eller ACC-strømmen bliver tændt og slukket mens enheden er tilsluttet. Nulstil iPod’en for at løse problemet.

*6 Ved musiknumre med titler på kinesisk kan displayet gå ud og pausetilstanden træde i kraft når titlen er valgt fra MENU-> PLAYLIST.

*7 ”On-The-Go”-afspilningslister kan ikke afspilles. De kan afspilles efter synkronisering med iTunes.

*8 Ved tilslutning til Clarion-produkter vises ”Accessary Connected” på iPod-displayet.

*9 Afspilningslister kan muligvis ikke afspilles. Tilslut venligst iPod’en igen for genoprettelse.

*10 Stop venligst iPod’en før tilslutning til Clarion-produkter.

*11 Smart-afspilningslister understøttes ikke.

*12 ”Trick Play”-funktionen fungerer muligvis ikke.

*13 Video er ikke tilgængelig fordi ”Video”-knappen ikke er vist på Clarion-produkter.

*14 Afspilning af video er ikke tilgængelig.

*15 Repeat- og random-funktionerne fungerer muligvis ikke.

*16 Der er begrænsninger for visning af andre end engelske bogstaver og numre. I dette tilfælde er vises symbolet ”*”.

*17 Simpel kontroltilstand er ikke tilgængelig.

*18 Den er muligvis ustabil, hvis den tilsluttes, mens der spilles spil eller shuffles imellem alle maksimum antal sange.
Hvis den er ustabil, skal du slukke motoren en gang og tænde den igen. Hvis iPod´ens display fryser, skal du nulstille iPod´en igen.

*19 I sådanne tilfælde opfører displayet sig ikke altid korrekt.

*20 Afspilning af video/fjernsynsprogrammer/film/andre funktioner understøttes ikke. Anvend kun musiktilstanden.

*21 Batteriopladning understøttes ikke.

* PICTURE-funktionen er ikke tilgængelig på alle modeller

Vend tilbage til toppen af siden