Czech Republic

NX502E – pokyny k aktualizaci softwaru (pro OS)

1. Příprava

1-1. Budete potřebovat prázdnou kartu microSD s kapacitou více než 64 MB.

PRO TUTO AKTUALIZACI NEPOUŽÍVEJTE KARTU microSD NAVIGAČNÍHO SOFTWARU!!

1-2. Stáhněte si soubor NX502E_OS.zip ze stránky pro stahování a uložit jej do počítače.

■NX502E_OS.zip (22,4 MB)

 

1.3. Po dokončení stahování je nutné soubor NX502E_OS.zip rozbalit pomocí aplikace WinZip (http://www.winzip.com/downwz.htm).

Rozbalte následující soubor a zkopírujte jej na prázdnou kartu microSD.

Soubory: Image.bin, CSUPDATE.HK

2. Aktualizace

2-1. Vypněte jednotku NX502E.

2-2. Vyjměte kartu microSD navigačního softwaru.

Poznámka: Na kartě microSD jsou uloženy navigační mapové podklady. Dávejte pozor, abyste tuto kartu microSD neztratili.

2-3. Vložte do příslušného slotu kartu microSD s aktualizacemi softwaru, kterou jste připravili v kroku 1-3.

2-4. Zapněte jednotku NX502E. Aktualizace softwaru se automaticky spustí.

Dokud nebude aktualizace dokončena, jednotku NX502E neodpojujte nebo nevypínejte.

Tato část aktualizace bude trvat asi minutu.

2-5. Po aktualizaci softwaru se jednotka NX502E automaticky restartuje.

2-6. Vyjměte kartu microSD s aktualizací softwaru, kterou jste připravili v kroku 1-3.

2-7. Vložte zpět kartu microSD navigačního softwaru, kterou jste vyjmuli v kroku 2-2.

2-8. Restartujte jednotku NX502E.

3. Ověření výsledku

3-1. Jakmile je zařízení NX502E zapnuto, stiskněte tlačítko MAIN MENU umístěné v levém horním rohu zařízení NX502E.

3-2. V hlavní nabídce vyberte možnost Settings (Nastavení).

3-3. Vyberte možnost Version (Verze).

3-4. Ověřte, zda byla správně aktualizována následující verze softwaru.

OS

  • PA01-V2.02.0038.13.15R7

Pokud jsou verze softwaru stejné, pak byla aktualizace úspěšná.

Zpět na začátek stránky