Czech Republic

Aktualizace softwaru CZ302E/EG/ER

Tento software zlepšuje následující příznaky:

*Potíže s připojením Bluetooth

*Potíže s hlasitostí zvuku při připojení zařízení iPod/iPhone

UPOZORNĚNÍ

*Před aktualizací ověřte verzi softwaru vaší jednotky.

Využijte níže uvedený postup v části 3. Ověření výsledku.

Jednotku není třeba aktualizovat, pokud se jedná o níže uvedený software:

・Pokud se jedná o verzi softwaru VM-0322-1E a VS-0100.

Pokud je například verze softwaru vaší jednotky například VM-0116-1E, je třeba provést aktualizaci pomocí souboru CZ302EMCU.BIN.

Pokud je verze softwaru vaší jednotky VM-0322-1E, není třeba tento software aktualizovat.

*Během aktualizace jednotku NEVYPÍNEJTE.

*Jednotku během aktualizace neobsluhujte.

*Při aktualizaci jednotky budou vymazány přednastavené frekvence rádia, nastavení zvuku a úpravy nastavení uložené v paměti.

Před aktualizací zaznamenejte vše, co je uloženo v paměti.

1. Příprava

1.1. Stažení

Stáhněte si soubor „update_tool for CZ302E.zip“.

Soubor je komprimován formátem zip a před jeho zkopírováním na paměťové zařízení USB je nutné jej v počítači dekomprimovat.

■ update_tool for CZ302E.zip

Po dekomprimování souboru se ve složce „update_tool for CZ302E“ objeví pět souborů:

*CZ302EMCU.BIN (193kB)

*CDROM.bin (604kB)

*boot.bin (35kB), updater.plf (143kB), firmware.plf(1,615kB)

 

2. Aktualizace

1) Zkopírujte soubor CDROM.bin z počítače do prázdného paměťového zařízení USB.

2) Při ZAPNUTÉ jednotce zasuňte do slotu USB jednotky paměťové zařízení USB. Na displeji LCD se zobrazí SERVO UPG.

3) Čekejte a jednotku NEVYPÍNEJTE. Jednotka se bude resetovat automaticky.

4) Vyjměte z jednotky paměťové zařízení USB. Odstraňte soubory z paměťového zařízení USB.

5) ZAPNĚTE A VYPNĚTE JEDNOTKU.

6) Zkopírujte soubor CZ302EMCU.BIN z počítače do prázdného paměťového zařízení USB.

7) Při ZAPNUTÉ jednotce zasuňte do slotu USB jednotky paměťové zařízení USB. Na displeji LCD se zobrazí MCU UPG.

8) Čekejte a jednotku NEVYPÍNEJTE. Jednotka se automaticky přepne do režimu rádia.

9) Aktualizace je dokončena. Zkontrolujte verzi softwaru jednotky.

10) Zkopírujte soubor boot.bin, updater.plf a firmware.plf z počítače do prázdného paměťového zařízení USB.

11) Při ZAPNUTÉ jednotce zasuňte do slotu USB jednotky paměťové zařízení USB.

Na displeji LCD se zobrazí FILE1  ***% (***=0 to 100).

Na displeji LCD se zobrazí FILE2  ***% (***=0 to 100).

Na displeji LCD se zobrazí FILE3  ***% (***=0 to 100).

12) Čekejte a jednotku NEVYPÍNEJTE. Jednotka se automaticky přepne do režimu rádia.

13) Aktualizace je dokončena. Zkontrolujte verzi softwaru jednotky.

3. Ověření výsledku

1) Zapněte jednotku.  V režimu tuneru stiskněte ovladač VOL a tlačítko předvolby 6.

2) Ověřte, zda číslo verze je VM-0322-1E.

3) Vložte nějaký disk CD. V režimu CD/MP3 stiskněte ovladač VOL a tlačítko předvolby 6.

4) Ověřte, zda číslo verze je VS-0100.

5) Vyberte režim AUX. V režimu AUX stiskněte ovladač VOL a tlačítko předvolby 2.

6) Ověřte, zda číslo verze je SW01.19.10.

Zpět na začátek stránky