Czech Republic

2011 Multimediální zdrojová jednotka (NX501E, NZ501E)

Všechna různá zařízení iPod, iPhone a iPad jsou dále označována jako „iPod".

Upozornění k připojení

  • K přehrávání videa je zapotřebí kabel CCA723 nebo CCA748.
  • Chcete-li u modelů iPod nano 1G a iPod 5G používat jednoduchý režim ovládání, je třeba se nejprve připojit k zařízení iPod pomocí volitelného připojovacího kabelu pro iPod a potom nastavit přepínač Analog / Digital na Analog.
  • S použitím nejsou problémy kromě situací, kdy se zobrazí zpráva „This accessory is not the most adapted“ (Toto příslušenství není nejlépe přizpůsobeno) nebo „Please confirm the iPod“ (Zkontrolujte prosím zařízení iPod).
  • Postup se může lišit při použití krytu zařízení iPod.

Y (A): K dispozici

N: Není k dispozici

Další upozornění

  • Jednoduchý režim ovládání je k dispozici u multimediálních a zdrojových jednotek roku 2011, s výjimkou jednotek VX401 a VZ401.
  • Funkce PICTURE není k dispozici u všech modelů.
  • Může přehrávat soubory audio knih, ale neumí nastavit rychlost čtení.
  • Pokud při přehrávání videa vypnete zařízení ACC, nebude v přehrávání pokračovat v místě, kde došlo k zastavení.
  • Pokud není znak možné zobrazit, zobrazí u zvukových produktů znak „*“ nebo u navigačních produktů zkomolený znak.
  • Nepodporuje funkci iPod Shuffle. (ovládací funkce zařízení iPod)

Jak postupovat při nestabilitě

Kompatibilita se zařízením iPod závisí na softwaru zařízení iPod. Nestabilitu může způsobit nastavení či verze softwaru zařízení iPod nebo připojení během hraní náročné hry.

Při nestabilitě vyzkoušejte následující možnosti.

1. Zkontrolujte, zda lze soubor normálně přehrát na zařízení iPod bez připojení.
2. Přehrávejte soubor na zařízení iPod bez připojení (nebo uveďte zařízení do pozastaveného stavu). Ověřte, zda se bude soubor normálně přehrávat na zařízení iPod po připojení.
3. Pokud je zařízení iPod stále nestabilní, několikrát ho před připojením resetujte. Můžete také vypnout a zapnout zařízení ACC.

Zpět na začátek stránky