Czech Republic

2009 Zdrojové jednotky multimédií (VX709E,VZ709E,VZ509E)

  • Režim ovládání Simple control mode je k dispozici pouze pro VZ509E.
  • Pro využívání jednoduchého režimu ovládání s iPodem nano 1G a iPodem 5G je nezbytné nejprve se připojit k iPodu s pomocí volitelného připojovacího kabelu a poté přepnout spínač analogového a digitálního nastavení do polohy analogové nastavení.

*1 Chyba 3 (chyba čtení) se objeví, jestliže je tlačítko FF (posuv vpřed) nebo FB (posuv zpět) stisknuto na začátku nebo na konci titulu.
Pokud k tomu dojde, uvolněte tlačítko.

*2 Pro přehrávání video obsahu je potřeba CCA723 nebo CCA748.

*3 Video obsah nelze ovládat z dotykové obrazovky hlavní jednotky.

*4 Nelze zobrazit obrázky ani video.

*5 Chyba 5(chyba identifikace USB) se může během připojení objevit při startu motoru nebo po odpojení a opětném připojení napájení z palubní sítě. Problém vyřešte resetem iPodu.

*6 Při přehrávání titulu zvoleného z MENU -> PLAYLIST může u titulu s čínskými titulky dojít k vypnutí displeje a přechodu do režimu pauzy.

*7 Seznam skladeb „On-The-Go" nelze přehrát. Přehrát je lze po synchronizaci s iTunes.

*8 Během propojení s výrobky Clarion se na displeji zobrazuje nápis příslušenství připojeno „Accessary Connected".

*9 Seznam skladeb se nemusí přehrát. Pro nápravu iPhone znovu připojte.

*10 Před připojením k výrobkům Clarion iPod vypněte.

*11 Smart Playlists nejsou podporovány.

*12 Funkce „Trick Play“ nemusí pracovat.

*13 Video není k dispozici, protože tlačítko „Video“ se na výrobku Clarion nezobrazuje.

*14 Přehrávání videa není k dispozici.

*15 Funkce opakování a náhodné přehrávání nemusí pracovat.

*16 Zobrazení znaků jiných než anglických písmen a číslic může mít omezení. V takovém případě se zobrazí „*“.

*17 Režim Simple control mode není k dispozici.

*18 Může být nestabilní, pokud je připojen během hraní her nebo při náhodném přehrávání velkého počtu titulů.
V případě nestability vypněte motor a znovu nastartujte. Pokud displej iPodu zamrzne, znovu iPod resetujte.

*19 Za určitých podmínek nemusí být zobrazení na displeji správné.

*20 Přehrávání videa, televizního programu / filmů a další video funkce nejsou podporovány. Použijte pouze režim hudby.

*21 Dobíjení baterie není podporováno.

*22 Je požadován CCUIPOD2.

*23 Je požadován CCUIPOD3.

*24 Je požadován EA1251B.

*25 Pro přehrávání videoobsahu je potřeba CCA723 nebo CCA748. Výstup audio ale není k dispozici.

* Funkce PICTURE není k dispozici pro všechny modely.

Zpět na začátek stránky