Czech Republic

2009 Zdrojová jednotka (CZ509E, CZ209E, CX609E, CMV1, CMD6, FZ709E, FZ409E)

  • Funkce PICTURE není dostupná pro všechny modely
  • Multimediální zdrojová jednotka (zařízení Clarion) nemůže přehrávat video z produktů Apple, které mají konektor Lightning (např. iPhone5), protože ten nemá videovýstup.

*1 Error 3 (chyba čtení) nastane, pokud je tlačítko FF (rychlé přetáčení vpřed) nebo tlačítko FB (rychlé přetáčení zpět) stisknuto na začátku nebo na konci stopy.
Pokud se to stane, uvolněte tlačítko.

*2 Pro přehrávání obsahů videa je nutný CCA723.

*3 Obsahy videa nelze provozovat s dotykovým panelem hlavní jednotky.

*4 Snímky nebo videa nelze zobrazit.

*5 Error 5 (chyba identifikace USB) může nastat po nastartování motoru, nebo pokud je během připojení vypnut a zapnut síťový zdroj ACC. Pro vyřešení problému resetujte iPod.

*6 Pro stopy s čínskými titulky se může po vybrání titulu z MENU -> PLAYLIST displej vypnout a bude nastaven režim pauzy.

*7 Nelze přehrát seznamy přehrávání „On-The-Go" (v režimu „Připojení za chodu“). Lze je přehrát po jejich synchronizaci s iTunes.

*8 Po připojení k produktům Clarion se na displeji iPodu zobrazí „Accessory Connected" („Připojeno příslušenství“).

*9 Seznamy přehrávání možná nepůjde přehrát. Pro obnovení komunikace znovu připojte iPod.

*10 Před připojením k produktům Clarion prosím zastavte iPod.

*11 Chytré seznamy přehrávání nejsou podporovány.

*12 Funkce „Trick Play“ („Ovládání přehrávaných médií“) nemusí fungovat.

*13 Video není dostupné, protože na produktech Clarion není zobrazeno tlačítko „Video“.

*14 Přehrávání videa není dostupné.

*15 Funkce opakované a náhodné přehrávání nemusí fungovat.

*16 Existují omezení při přehrávání jiných znaků než anglických číslic a písmen. V tomto případě je zobrazeno „*“.

*17 Režim jednoduchého ovládání není dostupný.

*18 Spojení může vypadávat, pokud došlo k připojení během hraní her nebo navíc v kombinaci s přesouváním maximálního počtu písní.
Pokud je spojení nestabilní, vypněte a opět zapněte motor. Pokud displej iPodu zamrzne, opět iPod prosím resetujte.

*19 V tomto případě nemusí displej vždy správně zobrazovat.

*20 Přehrávání videa / televizní programy / film / ostatní funkce nejsou podporovány. Používejte prosím pouze režim hudby.

*21 Nabíjení baterií není podporováno.

*22 Je zapotřebí kabel CCUIPOD2.

*23 Je zapotřebí kabel CCUIPOD3.

*24 Je zapotřebí adaptér EA1251B.

*25 Při přehrávání audio knih nelze přecházet mezi kapitolami.

*26 Přehrávání zvuku audio knih je příliš rychlé.

*27 Při připojení v režimu jiného zdroje a následném přepnutí do režimu USB/iPod nemusí dojít k rozpoznání. Připojení provádějte v režimu USB/iPod.

*28 Při připojení v jiném režimu než USB/iPod se nenabíjí baterie.

*29 Při nastavení v jednoduchém hudebním režimu ovládání je možné, že nelze normálně používat funkce rychlého přetáčení vpřed a zpět a funkce přechodů mezi stopami.

*30 Při nastavení v jednoduchém režimu ovládání je možné, že nelze používat funkce rychlého přetáčení vpřed a zpět a funkce přechodů mezi stopami.

*31 K přehrávání videa je zapotřebí monitor a kabel.

Zpět na začátek stránky