Pro uživatele modelu NX501E

[NX501E] Pokyny k aktualizaci softwaru

1. Příprava

1-1. Budete potřebovat prázdnou kartu MicroSD s kapacitou více než 128 MB.

(Nelze použít 8 GB kartu mikro SD dodanou se zařízením NX501E. Pokud tak učiníte, záruka bude neplatná a bude nutno zakoupit náhradní kartu.)

1-2. Stáhněte si soubor 20111011_NX501E.zip ze stránky pro stahování a uložte jej do počítače.

Stáhnout soubor 20111011_NX501E.zip (přibližně 33,2 MB)

1-3. Po dokončení stahování je nutné soubor 20111011_NX501E.zip rozbalit pomocí aplikace WinZip (http://www.winzip.com/downwz.htm ).

Bude vytvořena složka s názvem SW_Update. Zkopírujte soubor SW_Update na prázdnou kartu MicroSD.

2. Aktualizace

2-1. Vypněte zařízení NX501E stisknutím ovladače hlasitosti, dokud se zařízení NX501E nevypne.

2-2. Jakmile je zařízení NX501E vypnuto, vyjměte kartu MicroSD, která je nyní umístěna ve slotu pro kartu MicroSD.

Potom do slotu pro kartu MicroSD vložte kartu MicroSD, na které je uložen soubor SW_Update.

2-3. Jakmile je karta MicroSD se souborem SW_Update vložena do zařízení NX501E, stiskněte ovladač hlasitosti, dokud se zařízení NX501E nezapne.

2-4. Zařízení NX501E vás nyní provede procesem aktualizace. Stiskněte možnost PRESS HERE TO UPDATE.

<b>2-4.</b> Zařízení NX501E vás nyní provede procesem aktualizace. Stiskněte možnost PRESS HERE TO UPDATE.

2-5. Stiskněte tlačítko OK.

<b>2-5.</b> Stiskněte tlačítko OK.

2-6. Pokud je zobrazen stavový řádek s průběhem aktualizace APP, nevypínejte ani neodpojujte zařízení NX501E, dokud aktualizace nebude dokončena.

Tato část aktualizace bude trvat asi dvě minuty.

<b>2-6.</b> Pokud je zobrazen stavový řádek s průběhem aktualizace APP, nevypínejte ani neodpojujte zařízení NX501E, dokud aktualizace nebude dokončena.
Tato část aktualizace bude trvat asi dvě minuty.

2-7. Pokud je zobrazen stavový řádek s průběhem aktualizace MCU, nevypínejte ani neodpojujte zařízení NX501E, dokud aktualizace nebude dokončena.

Tato část aktualizace bude trvat asi minutu.

<b>2-7.</b> Pokud je zobrazen stavový řádek s průběhem aktualizace MCU, nevypínejte ani neodpojujte zařízení NX501E, dokud aktualizace nebude dokončena.
Tato část aktualizace bude trvat asi minutu.

2-8. Po dokončení aktualizace APP a MCU se na obrazovce zobrazí výzva, abyste upravili kalibraci dotykové obrazovky.

Podle pokynů na obrazovce správně nastavte kalibraci dotykové obrazovky tak, že se prstem dotýkáte křížků (+), nebo pomocí dotykového pera.

<b>2-8.</b> Po dokončení aktualizace APP a MCU se na obrazovce zobrazí výzva, abyste upravili kalibraci dotykové obrazovky.
Podle pokynů na obrazovce správně nastavte kalibraci dotykové obrazovky tak, že se prstem dotýkáte křížků (+), nebo pomocí dotykového pera.

2-9. Po dokončení kalibrace dotykové obrazovky se dotkněte obrazovky na libovolném místě, čímž proces kalibrace dotykové obrazovky ukončíte.

<b>2-9.</b> Po dokončení kalibrace dotykové obrazovky se dotkněte obrazovky na libovolném místě, čímž proces kalibrace dotykové obrazovky ukončíte.

2-10. Vypněte zařízení NX501E stisknutím ovladače hlasitosti, dokud se zařízení NX501E nevypne.

2-11. Jakmile je zařízení NX501E vypnuto, vyjměte kartu MicroSD, která obsahuje soubor SW_Update.

2-12. Zapněte zařízení NX501E stisknutím ovladače hlasitosti, dokud se zařízení NX501E nezapne.

3. Ověření výsledku

3-1. Jakmile je zařízení NX501E zapnuto, stiskněte tlačítko MENU umístěné v levém horním rohu zařízení NX501E.

3-2. Stiskněte tlačítko Setting (Nastavení) (tlačítko dotykového panelu v pravé dolní části obrazovky).

3-3. Přejděte na konec položky General (Obecné).

3-4. Stiskněte tlačítko Version (Verze) (tlačítko dotykového panelu).

3-5. Zkontrolujte, zda je zobrazena následující verze.

APP_V:3.9.19_0141_111011

MCU_V:0.2.34_0141_110926

Zpět na začátek stránky


Copyright © Clarion All Rights Reserved.